Innmelding i DataSci NMBU

Fra høsten 2020 må alle medlemmer av foreningen meldes inn i skjemaet under.

Det koster ingenting å være en del av foreningen og en medlemsliste er viktig for at foreningen skal kunne arrangere arrangement.

Vennligst fyll inn skjemaet under