DataSci NMBU

Linjeforeningen for datavitenskapsstudenter på NMBU

Vurderer du å studere datavitenskap på NMBU?

På NMBU har du muligheten til å studere en 2-årig master i datavitenskap eller en 5-årig master i teknologi(Sivilingeniør) program i datavitenskap.

Bærekraftig teknologi

Studiet ved NMBU integrerer bærekraftige prinsipper med teknologi. Du lærer å utvikle løsninger som tar hensyn til miljøet og fremmer bærekraftig utvikling, noe som gjør deg ettertraktet i en verden hvor grønne løsninger stadig viktigere

Tverrfaglig tilnærming

NMBU er kjent for sin tverrfaglige tilnærming, hvor du får muligheten til å kombinere datavitenskap med fagområder som biologi, miljøvitenskap, og økonomi. Dette gir en bred forståelse og unike muligheter til å anvende teknologi i ulike sektorer.

Sterkt fagmiljø

Universitetet har et sterkt fagmiljø innen datavitenskap, med dyktige og engasjerte forelesere som er aktive forskere. Dette sikrer at undervisningen er basert på oppdatert kunnskap og banebrytende forskning.

Gode karrieremuligheter

Utdanningen i datavitenskap fra NMBU gir deg et solid grunnlag for mange spennende karrieremuligheter. Med ferdigheter innen programmering, dataanalyse, og systemutvikling er du godt rustet for jobber innen IT, forskning, og industri.

Praktisk erfaring

Studiet legger stor vekt på praktisk erfaring gjennom prosjektarbeid, laboratorieøvelser og samarbeid med næringslivet. Dette gir deg verdifull hands-on erfaring som forbereder deg godt til arbeidslivet.

Inkluderende studentmiljø

NMBU er kjent for sitt inkluderende og støttende studiemiljø. Linjeforeningen for datavitenskap arrangerer jevnlig sosiale og faglige aktiviteter, som skaper et sterkt samhold blant studentene og gjør studietiden både lærerik og sosialt berikende.

En gøy linjeforening

Linjeforening arrangerer mye spennende aktiviteter til dets studenter her er et innblikk i noen:

Julebord

  • Det arrangeres årlig julebord
  • Det utdeles forskjellige priser
  • En gøyal kveld for alle

Hyttetur

  • Det arrangeres hytteturer fra en tid til en annen
  • Varer en full helg
  • Koselig tur hvor man blir bedre kjent med hverandre

“Å studere datavitenskap ved NMBU gir deg ikke bare ferdighetene til å mestre teknologi, men også muligheten til å forme en bærekraftig fremtid. Her kombineres teori med praksis i et inkluderende miljø, noe som gir en helhetlig og meningsfull utdanning.”

Mehdi Jamali

Leder, DataSci NMBU

Studerer du Datavitenskap på NMBU?

Meld deg på medlemslisten da vel!