Linjeforeningen for Datavitenskap på NMBU

Forfatter: Kristian Røhne

Nytt styre i DataSci NMBU

Vi takker alle som møtte opp på dagens generalforsamling❤️ Det har blitt valgt inn nytt styre:

 • Mehdi Jamali tar over som leder for Ivar Holmlund.
 • Milad Tootoonchi tar over som markedsføringsansvarlig for Kristian Mathias Røhne.
 • Aiva Hansen tar over som arrangementansvarlig for Mina Johanne Askerød.
 • Anniken Rabben fortsetter som administrasjonsansvarlig.
 • Agop Haroun fortsetter som næringslivsansvarlig.
 • Celine Nygaard Weiseth fortsetter som nestleder og økonomiansvarlig.

Takk til det gamle styret for en god innsats og velkommen til de nye🤩

//

We thank everyone who attended today’s general meeting❤️ A new board has been elected:

 • Mehdi Jamali takes over as leader for Ivar Holmlund.
 • Milad Tootoonchi takes over as head of markering for Kristian Mathias Røhne.
 • Aiva Hansen takes over as event coordinator for Mina Johanne Askerød.
 • Anniken Rabben continues as head of administration.
 • Agop Haroun continues as head of business.
 • Celine Nygaard Weiseth continues as and head of economics.

Thanks to the old board for a good effort and welcome to the new ones 🤩

Styret 2023/2024

Takk til alle som møtte opp på dagens generalforsamling! Det har blitt valgt inn nytt styre, så vi takker de gamle for en god innsats og ønsker de nye hjertelig velkommen! ❤️

– Celine Nygaard Weiseth tar over for Leo Quentin som nestleder og økonomiansvarlig.

– Agob Haroun tar over som næringslivsansvarlig for Aaron De Leyos.

– Anniken Rabben tar over som administrasjonsansvarlig for Pavel Gulin.

– Mina Johanne Askerød trer inn som arrangementansvarlig.

// Thank you to everyone who attended today’s general assembly! A new board has been elected, so we thank the old ones for their good efforts and wish the new ones a warm welcome! ❤️

– Celine Nygaard Weiseth steps in as head of economics for Leo Quentin.

– Agob Haroun steps in as head of business for Aaron De Leyos.

– Anniken Rabben steps in as administrative manager for Pavel Gulin.

– Mina Johanne Askerød steps in as head of events.

© 2024 DataSci NMBU

Tema av Anders NorénOpp ↑