DataSci NMBU

DataSci NMBU er linjeforeningen for studenter på femårig master i Datavitenskap og toårig master i Data Science ved NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet). Linjeforeningen har som formål å fremme faglige og sosiale arrangementer i tillegg til å synliggjøre Datavitenskap. Dette vil bidra til et godt og sterkt sosialt sammenhold samt gi studenter en plattform for nettverksbygging. Eksempelvis vil arrangementer som julelunsj, hytteturer og bedriftspresentasjoner bli holdt. Foreningen ble opprettet høsten 2018 like etter første kull på femårig master i Datavitenskap begynte på studiet. 

Styret består av fem valgte personer; Leder, nestleder/økonomiansvarlig, administrasjonsansvarlig, næringslivsansvarlig og arrangementansvarlig. 

Det er gratis å være medlem av linjeforeningen og alle som går Datavitenskap ved NMBU blir derfor meldt inn automatisk.

Datasci NMBU er på forskjellige sosiale medier. Følg oss på Facebook og Instagram for nyhetsoppdatering og et lite innblikk i linjeforeningen. 

Lik oss på Facebook
Følg oss på Instagram
Følg oss på Linkedin