NMBU eller Norges Miljø-og Biovitenskaplige Universitet er et universitet i Ås kommune like utenfor Oslo. NMBU tilbyr studier og forskning og studier som skal møte de globale spørsmålene innen miljø, bærekraftig utvikling, bedre folke- og dyrehelse, klimautfordringer, fornybare energikilder, matproduksjon og areal- og ressursforvalting. Universitet har i dag cirka 5000 studenter basert på 64 studieprogram.

Bildet viser urbygningen på Ås NMBU etter den omfattende restaureringen i 2015 og 2016 .

Fakultet for realfag og teknologi

En stor del av studentene kommer fra sivilingeniørstudier på Fakultet for Realfag og Teknologi. Her utdannes det sivilingeniører innen blant annet Bygg, Industriell Økonomi og Maskin. Det er her på fakultetet Datavitenskap og Data Science hører hjemme.