Linjeforeningen har som formål å fremme faglige og sosiale arrangementer i tillegg til å synliggjøre Datavitenskap. Dette vil bidra til et godt og sterkt sosialt sammenhold samt gi studenter en plattform for nettverksbygging. Eksempelvis vil arrangementer som julelunsj, hytteturer og bedriftspresentasjoner bli holdt. 

Datasci er på forskjellige sosiale medier. Følg oss på Facebook og Instagram for nyhetsoppdatering og et lite innblikk i linjeforeningen. Legge ved linker elns?

Det er gratis å være medlem av linjeforeningen. For å være medlem, vennligst fyll ut følgende skjema Innmeldingsskjema?